català | castellano | english

Història

Taller Ribense S.L. és una empresa dedicada fonamentalment a la construcció, reparació, i manteniment de tot tipus de maquinària industrial.

Es tracta d'una empresa familiar que va iniciar les seves activitats l'any 1880 pel fundador Josep Besora Trenchs, el qual feia rodes de carro, ferrava cavalls, treballs de forja amb ferro...

A principis de 1915 Josep Besora Lladó va realitzar la transició en ple impuls industrial. Era l'any 1955 quan Albert Besora Pàmies va desenvolupar l'activitat mecànica al mateix temps que l'evolució de la indústria del paper.

El constant creixement de l'empresa, va provocar el trasllat de l'activitat industrial a les actuals instal·lacions, ubicades a la Ctra. de la Riba, núm. 5.

La superfície total de les instal·lacions es de 600 m2, l'any 1999 l'empresa va constituir-se en Societat Limitada i el que continua enfront de l'empresa compromès amb la incorporació de noves tecnologies és l'Albert Besora Ollé, quarta generació d'una nissaga familiar dedicada al món del metall.

Taller Ribense S.L. és una empresa centenària de la província de Tarragona, que treballant amb esforç i dedicació de tota la família en el transcurs dels anys, ha arribat avui dia a ser reconeguda per la professionalitat i la qualitat dels seus serveis, augmentant any rere any el nombre de clients satisfets.