català | castellano | english
Serveis

És al nostre abast poder-los oferir els següents serveis:

Oficina tècnica

Disposem de sistemes de CAD CAM, per a ajudar al disseny de peces o màquines, així com per a la confecció d'ofertes segons plànols o segons estudis realitzats per nosaltres mateixos.


Tornejat

Disposem de torns de 1,2, 4 i 8 metres entre punts, amb possibilitat de mecanitzar peces de fins a 15Tn de pes, també disposem de control numèric per a peces de fins a 2 m entre punts. Rectificat de rodets de goma cilíndrics i amb bombeig, amb control per ordinador de la gràfica a representar. En les activitats de sobretorn, els podem mecanitzar forats dividits en brides, entalles en forats de grans dimensions, ...


Fresat

Disposem de fresadores universals amb accessoris com plats divisors, capsals amb diferent geometries, per a fer mecanitzats interiors, ...

Disposem de fresadora de control numèric, amb programació CAD CAM.

Tenim la possibilitat de fer engranatges, doncs disposem de talladora d'engranatges.


Altres mecanitzacions

Màquina de foradar radial, màquines de foradar de columna, entalladora, roscadora hidràulica, xanfranadora, màquina de foradar de peu magnètic,

Serres de cinta de tall fins a 400mm de ø, ...


Soldadura

Aparells de soldar amb elèctrode corrent alterna i contínua, soldadura per sistema argon/tig, aparell de soldadura de fil continu per ferro bàsicament, aparell de soldadura de fil continu sistema inverter amb arc doble polsat per a soldar alumini, ferro, inoxidable, coure. Sistemes de rotació per a recarregar peces, ...


Auxiliars

Pont grua per al moviment de peces fins a 16Tn.

Aparells de metrologia per a diàmetres exteriors fins a 800mm, diàmetres interiors fins a 1.100mm.

Aparell d'escalfament per inducció magnètica, per a rodaments i peces fins a 100Kg de massa.


Amb tota aquesta maquinària, estem a la disposició dels nostres clients per oferir-los, no tant sols la construcció de peces segons un plànol o la reparació d'aparells mecànics, sinó tot tipus de solucions perquè les màquines no estiguin parades, ja sigui perquè el recanvi original té un termini d'entrega massa llarg, o perquè el disseny d'una peça no s'adapta prou bé a les necessitats i s'ha de remodelar.

Estem per oferir-li tot tipus de solucions, des d'un simple mecanitzat, fins al disseny d'una màquina per a fer un procés determinat, amb automatismes pneumàtics, autòmats electrònics programables i generació de programes de funcionament.

Entre les nostres construccions, podem destacar cintes transportadores per a productes pesants, elevadors diversos, extractores de mandrils per a rotlles de paper, embolicadors de film de plàstic retractilable, talladores multiformats per a la indústria del paper, agitadors per tines, ... tot això partint de les necessitats dels nostres clients i fent l'estudi, construcció, muntatge, i posta en marxa dels elements.

Cap dels productes és de sèrie, tots estan fets per unes necessitats concretes que els nostres clients ens demanen.

Fins el moment, estem donant servei bàsicament a la indústria del paper a nivell de fabricació i manipulats, a la indústria tèxtil, indústria petroquímica, altres tallers, i petites indústries, que cada dia més es refien de nosaltres pel servei que els donem.